Euribor

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR indekso reikšmes savo tinklalapyje skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Kasdien skelbiamas EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html )

Jei nustatytai dienai indekso nebus galima naudoti                                                  

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas, arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje negalėsime naudoti, tokiu atveju kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei dėl nenumatytų aplinkybių toliau nebus galima naudoti sutarties palūkanų normai nustatyti naudojamo indekso

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas  ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos. Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys bus paveiktos. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 60 dienų*, apie tai pranešę raštu, nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas. Tokiu atveju, per 60 dienų* nutraukus sutartį, išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

Informacija gyventojams

Vartojimo paskola gali būti suteikta kredito unijos nario įvairiems poreikiams, t.y. automobiliui, remontui, baldams, mokslams ir kt. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Vartojimo paskolos pagrindinės sąlygos:

 • Maksimalus terminas – iki 5 metų;
 • Maksimali suma – 15‘000 Eur;
 • Vartojimo paskolos užtikrinamos laidavimu arba kilnojamo turto įkeitimu;
 • Valiuta – eurais.

Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Būsto paskola gali būti suteikiama būstui įsigyti, statyti ar įrengti. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Būsto paskolos pagrindinės sąlygos:

 • Finansuojama iki 85 proc. perkamo turto vertės;
 • Terminas – iki 30 metų;
 • Palūkanos – kintamos arba fiksuotos;
 • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas;
 • Valiuta – eurais.

 Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unijos nariai gali kreiptis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl paskolos kilnojamo ar nekilnojamo turto įsigijimui, investicijoms ar įmonės finansavimui ir panašiai su nekilnojamo turto įkeitimu. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Paskolos su įkeitimu pagrindinės sąlygos:

 • Maksimalus terminas – iki 10 metų;
 • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas;
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės;
 • Valiuta – eurais.

 Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unijos nariai gali kreiptis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl turimos paskolos refinansavimo, siekiant sumažinti mėnesinę įmoką. Siūlome užpildyti paraišką dėl refinansavimo, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos perkėlimo atnaujintomis sąlygomis.

Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ teikia paskolas savo unijos nariams. Kredito unijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos mieste, rajone arba Neringoje.

Narys, norintis gauti paskolą kredito unijoje turi aiškiai apibrėžti paskolos tikslą ir paskolos užtikrinimo priemonę.

Paskolos tikslas gali būti vartojimui (iki 15‘000 Eur), automobilio įsigijimui, būsto įsigijimui, remontui, statyboms, įrengimui ar rekonstrukcijai, verslo finansavimui, paskolų refinansavimui ir kt.

Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamojo daikto įkeitimas, laidavimas, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijos fondas“ garantija, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija, kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Suteikiant paskolą paskolos gavėjas – narys turi įnešti pajų, kuris neturi būti mažesnis negu 10 proc. paskolos sumos. Grąžinus paskolą papildomo pajaus suma yra grąžinama. Skirtingais paskolos tipais papildomo pajaus dydis skiriasi.

Narys, kreipdamasis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl paskolos, turi pateikti sekančius dokumentus:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Pagal paskolos tikslą parinktą paraišką;
 • Pajamas pagrindžiančius dokumentus;
 • Sutikimą dėl asmens dokumentų tvarkymo;
 • Siūlomo įkeisti nekilnojamo turto dokumentus (registrų centro pažymėjimas, vertinimas, nuosavybę pagrindžiantys dokumentai ir kt.);
 • Laidavimo paraišką, jei siūlomas yra laiduotojas, kaip užtikrinimo priemonė;
 • Laiduotojo asmens dokumento kopija, pajamas pagrindžiantys dokumentai.

Paskolų komiteto bei valdybos posėdžiuose bus aptarti Jūsų pateikti paskolai gauti reikalingi dokumentai ir atsakymą dėl paskolos telefonu Jums praneš paskolų vadybininkas per 1-3 dienas po dokumentų pateikimo.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ skolininkų informavimo pranešimas

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Skolos administravimas
 • Komunikacijos

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu,

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kredito unijoje „Mėmelio taupomoji kasa“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“,

Juridinio asmens kodas: 300087289,

Buveinės adresas: Minijos g.127-2, Klaipėda

El. paštas: info@mtk.lt

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“  jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į paskolų skyrių arba:

 • Pasinaudodami Finpass mobilia programėle

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Informacija įmonėms

Kredito unijos asocijuoti nariai gali kreiptis dėl paskolos apyvartinėms lėšoms. Paskolos teikiamos įmonės veiklai plėsti ir vystyti. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Paskolos apyvartinėms lėšoms pagrindinės sąlygos:

 • Maksimalus terminas – iki 3 metų;
 • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas ir/arba laidavimas ir/arba UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija;
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės;
 • Valiuta – eurais.

Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unijos asocijuoti nariai gali kreiptis dėl investicinės paskolos, kurios teikiamos įmonės veiklai plėsti ir vystyti. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Verslo paskolų pagrindinės sąlygos:

 • Maksimalus terminas – iki 10 metų;
 • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas ir/arba UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija;
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės;
 • Valiuta – eurais.

 Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unijos asocijuoti nariai gali kreiptis dėl kredito linijos ir naudoti ją pagal įmonės poreikius. Palūkanos už nepanaudotą kredito linijos dalį nėra mokamos. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Kredito linijos pagrindinės sąlygos:

 • Maksimalus terminas – iki 5 metų;
 • Palūkanos mokamos už panaudotą kredito dalį;
 • Paskolos užtikrinimo priemonė – laidavimas, nekilnojamo ir/ar kilnojamo turto įkeitimas, kt.;
 • Palūkanos fiksuotos;
 • Kredito linija grąžinama termino gale;
 • Lėšų ėmimo/grąžinimų kiekis ir laikas sutarties galiojimo metu neribojamas;
 • Valiuta – eurais. 

Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ suteikia savo nariams – ūkininkams paskolas, skirtas investiciniams projektams, ūkio plėtrai ir žemės ūkio technikos, įrangos, kito turto įsigijimui. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

Paskolos ūkininkui pagrindinės sąlygos:

 • Terminas – iki 10 metų (investicijoms);
 • Terminas – iki 3 metų (apyvartinėms lėšoms);
 • Paskolos užtikrinimo priemonės – UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija, finansuojamo objekto įkeitimas, kito nekilnojamo turto ar lėšų sąskaitoje įkeitimas;
 • Valiuta – eurais.

Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ teikia paskolas savo unijos asocijuotiems nariams. Kredito unijos asocijuotais nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinės yra registruotos Klaipėdos mieste, rajone arba Neringoje.

Asocijuotas narys, norintis gauti paskolą kredito unijoje turi aiškiai apibrėžti paskolos tikslą ir paskolos užtikrinimo priemonę.

Paskolos tikslas gali būti apyvartinėms lėšoms, nekilnojamo ar kilnojamo turto įsigijimui, verslo plėtrai ar vystymui.

Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamojo daikto įkeitimas, laidavimas, kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Suteikiant paskolą paskolos gavėjas – narys turi įnešti pajų, kuris neturi būti mažesnis negu 10 proc. paskolos sumos. Grąžinus paskolą papildomo pajaus suma asocijuotam nariui yra grąžinama. Skirtingais paskolos variantais papildomo pajaus dydis skiriasi.

Asocijuotas narys, kreipdamasis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl paskolos, turi pateikti sekančius dokumentus:

 • Įmonės dokumentai (Pažymėjimas, įstatai, akcininkų sprendimai ir kt.);
 • Pagal paskolos tikslą parinką paraišką;
 • Siūlomo įkeisti nekilnojamo turto vertinimus ir nuosavybę pagrindžiančius dokumentus;
 • Įmonės balansus ir pelno/nuostolio ataskaitas;
 • Laidavimo paraišką, jei siūlomas yra laiduotojas, kaip užtikrinimo priemonė;

Paskolų komiteto bei valdybos posėdžiuose bus aptarti Jūsų pateikti paskolai gauti reikalingi dokumentai ir atsakymą dėl paskolos telefonu Jums praneš paskolų vadybininkas per 1-3 dienas po dokumentų pateikimo.

TOP