fbpx

Apie mus

Istorija

Klaipėdos taupomoji kasa buvo viena iš seniausių bei didžiausių Klaipėdos finansinių institucijų. Dar 1826 metais miesto atstovų nutarimu buvo įsteigta Klaipėdos taupomoji kasa, kuri laikoma viena iš pirmųjų kasų Rytų Europoje.

Ši kasa tarpukario metais rezidavusi Liepų gatvėje valdė 55 % visų krašto kredito įmonių turėtų indėlių ir apie 31% bendros paskolų rinkos.

Kredito unijos  „Mėmelio taupomoji kasa“ tikslas — atgaivinti finansinės įstaigos — Klaipėdos miesto taupomosios kasos, veikusios Klaipėdos krašte nuo 1826 metų, nutrauktą veiklą bei tradicijas. Ši taupomoji kasa, tarpukario metais rezidavusi Liepų gatvėje, Klaipėdoje, laikoma viena iš pirmųjų kasų Rytų Europoje. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra fizinių asmenų savanoriškai suorganizuota kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti įvairias finansines paslaugas savo nariams bei klientams.

Kredito unijos veiklą reglamentuoja Lietuvos kredito unijų įstatymas, Indėlių draudimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, teisės aktai bei Kredito unijos įstatai. Kredito unijos veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra Lietuvos Centrinės kredito unijos narė.

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ priima iš savo narių terminuotus bei kaupiamuosius indėlius, išduoda trumpalaikes bei ilgalaikes paskolas, tarptautines mokėjimo korteles, atidaro einamąsias sąskaitas ir  vykdo kitas kredito įstaigoms būdingas operacijas.

Valdymas

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdymo organai yra Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, valdyba bei paskolų komitetas.

Valdyba

Henrikas Čepas – valdybos pirmininkas, Administracijos vadovas
Egidijus Pumputis – valdybos narys, Teisininkas
Deimantė Valašinė – valdybos narė, Administracijos vadovo pavaduotoja
Radvilė Žilienė – valdybos narė, Rizikų valdymo vadovė
Jonas Dirginčius – valdybos narys

Paskolų komitetas

Aira Skirutienė – komiteto pirmininkė
Oresta Stankuvienė – komiteto narė
Audrius Varankevičius – komiteto narys

TOP