Mėmelio Taupomoji Kasa

Atnaujintos Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės

Gerb. kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” nariai,

 

Informuojame, kad nuo 2024 m. birželio 20 d. įsigalios atnaujintos Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pagrindiniai pakeitimai šiose Taisyklėse susiję su Kliento / Kliento įgaliotų asmenų teisių ir limitų nustatymu elektroninės bankininkystės sistemoje „i-Unija“ ir atnaujinamais Klientų informavimo terminais dėl keičiamų Taisyklių, įkainių ir (ar) mokesčių paskelbimo.

Elektroninės bankininkystės sistemoje „i-Unija“ atsiras galimybė nustatyti / keisti Sąskaitų matymo, Mokėjimų ruošimo, Operacijų tvirtinimo, Operacijų tvirtinimo teises sąskaitoms  (atsiskaitomųjų, mokėjimo kortelių ir / arba kredito linijų sąskaitų) ir Kliento / Kliento įgaliotų asmenų operacijų tvirtinimo teises.

Su atnaujintomis Taisyklėmis galite susipažinti čia.

Laikysime, kad Jūs sutinkate su atnaujintomis Taisyklėmis, jeigu iki jų įsigaliojimo dienos savo kredito unijai nepateiksite prašymo nutraukti Elektroninių paslaugų teikimo sutarties. Jeigu su pakeitimais nesutinkate, Jūs turite teisę nemokamai nutraukti Elektroninių paslaugų teikimo sutartį iki dienos, kurią įsigalios atnaujintos Taisyklės.

 

Pagarbiai,

Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” administracija