Mėmelio Taupomoji Kasa

Kredito unijos narių dėmesiui

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2024-03-27 d. įvyko kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  7. Suteikti įgaliojimai kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ patalpose, esančiose adresu: Minijos g. 127-2, Klaipėda.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovo pavaduotoja Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt     

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” valdyba