Puiki žinia gyventojams - kredito unija "Mėmelio Taupomoji Kasa" pradėjo kredituoti ekologiškus gyventojų poreikius. "Žalioji paskola" - galimybė įsigyti elektromobilį, įsirengti saulės elektrinę, ar ekologišką šildymo sistemą.

Konsultacijos žaliosios paskolos klausimais – tel. 8-46 210210

1000
5

Pasirinkite pageidaujamą kredito sumą, laikotarpį, paspauskite „PILDYTI“, ir gaukite asmeninį kredito pasiūlymą. Kredito įmoka gali skirtis priklausomai nuo individualių kliento finansinių parametrų. Taikoma metinė palūkanų norma – nuo 5 procentų.

Mėn. įmokaEur

  Žaliosios paskolos sąlygos:

  • Terminas iki 5-erių metų;
  • Suma iki 15 000 eurų.
  • Fiksuotos metinės palūkanos nuo 5 proc.
  • Jokio pradinio įnašo;
  • Sutarties administravimo (sudarymo) mokestis – 5 proc. nuo kredito sumos (min. 200 Eur);
  • Paskolos užtikrinamos laidavimu arba kilnojamo/nekilnojamo turto įkeitimu.

  Specialios sąlygos:

  • Paskolos lėšos naudojamos pagal paskirtį, nurodytą kredito sutartyje;

  Priklausomai nuo paskolos paskirties, per 90 kalendorinių dienų nuo paskolos sutarties sudarymo kredito unijai turite pateikti dokumentą, įrodantį paskolos panaudojimą pagal paskirtį:

  • prijungimo prie ESO skirstomojo tinklo sutarties kopiją (saulės baterijų / elektrinės ar jos dalies įsigijimo atveju).
  • automobilio registracijos pažymėjimo kopiją (elektromobilio, hibridinio automobilio įsigijimo atveju);
  • šilumos siurblio (-ių) ar biokuro katilo įsigijimą patvirtinančius dokumentų kopijas (pirkimo sutarties, PVM sąskaitas faktūros, pirkimo kvito kopijos ar kt.).
  • Saulės baterijų, elektrinių ar automobiliu įsigijimo atveju, jeigu kredito suma viršija 14 500 eurų, taip pat įsipareigojate pateikti paskolos panaudojimo paskirtį pagrindžiančius dokumentus (pirkimo sutarties, PVM sąskaitas faktūros, pirkimo kvito kopijos ar kt.).

   

   

  Vartojimo paskola gali būti suteikta kredito unijos nario įvairiems poreikiams, t.y. automobiliui, remontui, baldams, mokslams ir kt. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

  Vartojimo paskolos pagrindinės sąlygos:

  • Maksimalus terminas – iki 5 metų;
  • Maksimali suma – 15‘000 Eur;
  • Vartojimo paskolos užtikrinamos laidavimu arba kilnojamo turto įkeitimu;
  • Valiuta – eurais.

  Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

  Būsto paskola gali būti suteikiama būstui įsigyti, statyti ar įrengti. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

  Būsto paskolos pagrindinės sąlygos:

  • Finansuojama iki 85 proc. perkamo turto vertės;
  • Terminas – iki 30 metų;
  • Palūkanos – kintamos arba fiksuotos;
  • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas;
  • Valiuta – eurais.

   Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

  Kredito unijos nariai gali kreiptis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl paskolos kilnojamo ar nekilnojamo turto įsigijimui, investicijoms ar įmonės finansavimui ir panašiai su nekilnojamo turto įkeitimu. Siūlome užpildyti paraišką, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos.

  Paskolos su įkeitimu pagrindinės sąlygos:

  • Maksimalus terminas – iki 10 metų;
  • Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamo turto įkeitimas;
  • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės;
  • Valiuta – eurais.

   Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

  Kredito unijos nariai gali kreiptis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl turimos paskolos refinansavimo, siekiant sumažinti mėnesinę įmoką. Siūlome užpildyti paraišką dėl refinansavimo, kad gautumėte konkretų pasiūlymą dėl paskolos perkėlimo atnaujintomis sąlygomis.

  Klausti vadybininko: tel. 8 (46) 210210, el.paštas: paskola@mtk.lt

  Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ teikia paskolas savo unijos nariams. Kredito unijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos mieste, rajone arba Neringoje.

  Narys, norintis gauti paskolą kredito unijoje turi aiškiai apibrėžti paskolos tikslą ir paskolos užtikrinimo priemonę.

  Paskolos tikslas gali būti vartojimui (iki 15‘000 Eur), automobilio įsigijimui, būsto įsigijimui, remontui, statyboms, įrengimui ar rekonstrukcijai, verslo finansavimui, paskolų refinansavimui ir kt.

  Paskolos užtikrinimo priemonė – nekilnojamojo daikto įkeitimas, laidavimas, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijos fondas“ garantija, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija, kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

  Suteikiant paskolą paskolos gavėjas – narys turi įnešti pajų, kuris neturi būti mažesnis negu 10 proc. paskolos sumos. Grąžinus paskolą papildomo pajaus suma yra grąžinama. Skirtingais paskolos tipais papildomo pajaus dydis skiriasi.

  Narys, kreipdamasis į kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl paskolos, turi pateikti sekančius dokumentus:

  • Asmens dokumento kopiją;
  • Pagal paskolos tikslą parinktą paraišką;
  • Pajamas pagrindžiančius dokumentus;
  • Sutikimą dėl asmens dokumentų tvarkymo;
  • Siūlomo įkeisti nekilnojamo turto dokumentus (registrų centro pažymėjimas, vertinimas, nuosavybę pagrindžiantys dokumentai ir kt.);
  • Laidavimo paraišką, jei siūlomas yra laiduotojas, kaip užtikrinimo priemonė;
  • Laiduotojo asmens dokumento kopija, pajamas pagrindžiantys dokumentai.

  Paskolų komiteto bei valdybos posėdžiuose bus aptarti Jūsų pateikti paskolai gauti reikalingi dokumentai ir atsakymą dėl paskolos telefonu Jums praneš paskolų vadybininkas per 1-3 dienas po dokumentų pateikimo.

  Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ skolininkų informavimo pranešimas

  Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Skolos administravimas
  • Komunikacijos

  Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu,

  Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

  Patvirtiname, kad Kredito unijoje „Mėmelio taupomoji kasa“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

  Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

  Duomenų valdytojo rekvizitai:

  Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“,

  Juridinio asmens kodas: 300087289,

  Buveinės adresas: Minijos g.127-2, Klaipėda

  El. paštas: info@mtk.lt

  Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“  jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

  Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į paskolų skyrių arba:

  • Pasinaudodami Finpass mobilia programėle

  Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

  *Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys: Jei įsigytumėte 5000 Eur vartojimo kreditą eurais, 5 metams, tai bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 6083,75 Eur, mėnesio įmoka būtų 101,38 Eur. Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas vartojimo kredito palūkanas (apskaičiuojant taikyta palūkanų norma – 8 proc.) sutarties mokestį ir sąskaitos tvarkymo mokestį. Šiuo atveju bendra kredito kainos metinė norma yra 9,71 procentų. Metinė norma nurodoma norint padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

  TOP