Mėmelio Taupomoji Kasa

Dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kainos 2022 metais.

LKU grupės kredito unijos teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – visų būtiniausių finansinių paslaugų krepšelį. Maksimalų mėnesinį komisinį atlyginimą už krepšelį nustato ir viršutinę ribą kasmet peržiūri Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesinis komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – 1,45 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugos kaina – 0,72 Eur.

Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu.

Standartinės į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos būtiniausios paslaugos, kurios kas mėnesį būtų teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:

  • Sąskaitos atidarymas
  • El. bankininkystė
  • Saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė
  • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas
  • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos pasirinktu būdu
  • Mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele
  • Ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį
  • Pervedimai įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus
  • Grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Tikslų paslaugų sąrašą ir kainą kredito unijos nustato savarankiškai. Visų kredito unijų paslaugų įkainiai skelbiami Lietuvos banko svetainėje.