Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių dėmesiui

2020 m. balandžio 20 d. 8.30 val. kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, šaukiamas kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresas Minijos g. 127-2, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
  5. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” 2020-2022 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
  6. 2020 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.
  8. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimas.
  9. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

2020 m. balandžio 20 d. neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimui, bus šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 15 val. Green Park Hotel Klaipėda konferencijų salėje, adresu Minijos g. 119, Klaipėda, numatant 2020 m. balandžio 20 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2020-04-14 d. kredito unijos patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt