Su tarptautine kredito unijų diena

Jau daugiau nei 70 metų kredito unijos visame pasaulyje šiandiena švenčia Tarptautinę kredito unijų dieną.
Pasaulyje yra daugiau nei 123 milijonai kredito unijų 84-iose šalyse. „Mėmelio Taupomoji Kasa” – seniausiai įkurta kredito unija Lietuvoje.
Kredito unijos „Mėmelio Taupomoji Kasa” administracija sveikina visus unijos narius šia proga. Didžiuojamės kurdami veiklą kooperacijos pagrindu!