Nebijokite keliauti – jauskitės ramūs ir užtikrinti!

Nuo 2019-08-01 d. ir kredito unijoje „Mėmelio Taupomoji Kasa” unijos nariai gali užsakyti kelionių draudimus senom kreditinėm kortelėm arba išduoti naujas kreditines korteles su kelionių draudimu. Ši nauja paslauga tikrai domins daugelį unijos narių.

Draudimo bendrovė ADB Gjensidige
Kam galioja draudimas Kortelės MasterCard Standard turėtojui ir kartu su   juo keliaujantiems jo šeimos nariams (vaikams (taip pat įvaikiams ir globotiniams) iki 18 metų ir sutuoktiniui (arba sugyventiniui ar asmeniui, bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos ir siejamam bendro ūkio ne mažiau kaip vienerius metus).
Amžiaus apribojimai Vyresniems nei 75 metų amžiaus kortelės turėtojams draudimo apsauga negalioja pagal medicininių ir repatriacijos išlaidų draudimo sąlygas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygas. Tokiu atveju, Jums reikalinga kreiptis į draudimo bendrovę „Gjensidige“ ir įsigyti atskirą draudimą. Kartu keliaujantiems šeimos nariams (jei jų amžius iki 75 m.), kortelės Kelionių draudimas galioja.
Draudimo galiojimo teritorija Europa/ Azija/ Afrika/ Rusija/ Baltarusija
Papildoma informacija apie draudimą Kelionių draudimo taisyklės
Kelionių draudimo specialiųjų sąlygų aprašas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Draudžiamos rizikos Limito suma, Eur
Medicininių išlaidų draudimas*(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti) 100.000
Būtinoji odontologinė pagalba 200
Skubios medicininės pagalbos nėštumo ar gimdymo komplikacijos atveju (t.y. viena gydytojo konsultacija ir su tuo susijęs transportavimas iki ligoninės) 200
Limitas lydinčio asmens pragyvenimui viešbutyje Užsienyje (ne ilgiau kaip už 5 kalendorines dienas) už vieną parą 100
Apdraustojo repatriacija kai Apdraustojo mirtis įvyksta geografinėje Europoje 10.000
Apdraustojo repatriacija kai Apdraustojo mirtis įvyksta ne geografinėje Europoje 15.000
Limitas telefoniniams pokalbiams Užsienyje (vienos kelionės metu), jeigu Apdraustasis yra gydomas stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje 20
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti). 6.000
Limitai Traumų ir Neįgalumo atvejais Nurodyti Taisyklių priede Nr. 1
Asmens civilinės atsakomybės draudimas(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti). 50.000(išskaita 60 EUR)

* Medicininių išlaidų sublimitų draudimo sumos galioja kiekvienai kelionei ir yra atsistatančios, neviršijant bendros draudimo sumos.

Esant stacionarinio gydymo poreikiui, nedelsiant (per 24 val.) turi būti pranešama  medicinos asistavimo partneriui UAB „OPS LT“ tel. +370 5 203 4440 arba Gjensidige skambučių centrui tel. 1626 (skambinant iš užsienio- +370 5 272 1626).

Kitais atvejais, apie įvykį galima pranešti grįžus iš kelionės, bet ne vėliau kaip per 30 dienų.

Apie įvykį pranešti galima šiais būdais:

  • Nuotoliniu būdu užpildžius pranešimo formą www.gjensidige.lt
  • Raštu ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09003 Vilnius
  • El. paštu: info@gjensidige.lt

Jei Jus domina Kelionių draudimas, kreipkitės į kredito uniją „Mėmelio Taupomoji Kasa”.

Minijos g.127, II aukštas, LT-93213, Klaipėda
Telefonas:  8 46 210 210

El. paštas: info@mtk.lt