„Mėmelio taupomoji kasa” narių ir klientų dėmesiui

Klaipėdos miesto spauda išplatino policijos informaciją apie Klaipėdos kredito unijos buhalterės neva vadovo nurodymu klaidingai pervestus 32,9 tūkst. eurų.

Norime informuoti visus kredito unijos Mėmelio taupomoji kasa narius ir klientus, kad aukščiau nurodytame pranešime minima Klaipėdos kredito unija yra atskira įmonė, nesusijusi su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra savarankiška ir atskirai veikianti kredito unija.

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” veikia patikimai,  naudoja pažangiausias saugumo priemones, unijoje atliekama griežta vidinė kontrolė, nustatyta vidinė pareigybinė tvarka nesudaro galimybių buhalterei, ar kitiems unijos darbuotojams atlikti pinigines operacijas telefoniniu, ar elektroniniu paštu atsiųstais nurodymais.

Pagarbiai,
Administracijos vadovas Henrikas Čepas