Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ dalyvauja finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ įgyvendinime.

INVEGA: „Portfelinės garantijos 3“ – greitesnis būdas gauti finansavimą.

Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) rudenį pasiūlyta skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos 3“ verslui leidžia patogiau ir greičiau gauti paskolą su valstybės garantija. Smulkusis ir vidutinis verslas gali gauti iki 1,875 mln. eurų vertės finansavimą, o visos priemonei skirtos lėšos leis suteikti 600 mln. eurų vertės garantijų.

Verslui – greitesni sprendimai dėl garantijų

Tiek INVEGOS atstovai, tiek rinkos dalyviai pastebi, kad valstybės suteiktos portfelinės garantijos įmonėms leidžia sutaupyti laiko – verslas, kreipdamasis tiesiai į atrinktus finansinių paslaugų teikėjus dėl finansavimo, gali tikėtis gauti paskolą be atskiro kreipimosi į INVEGĄ.

„Portfelinių garantijų atveju visus sprendimus dėl kreditavimo priima INVEGOS atrinktas finansų tarpininkas. Taip verslas taupo laiką, nes nebereikia į INVEGĄ kreiptis papildomai“, – sakė INVEGOS vyresnioji projektų vadovė Sigita Rutkauskaitė.

„Portfelinės garantijos 3“ priemonei skirta 90 mln. eurų lėšų, kurios skirtos garantuoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimą. Tokia suma leis suteikti daugiau nei 600 mln. eurų vertės garantijų už paskolas ir lizingo sandorius. Šiuo metu rezervuota lėšų suma pagal teigiamai įvertintus prašymus ir pasirašytas sutartis su finansų tarpininkais siekia 52 mln. eurų.

Daugiau galimybių gauti finansavimą

Anot S. Rutkauskaitės, portfelinės garantijos, kaip ir kitos INVEGOS teikiamos garantijos, padidins verslo galimybes gauti norimą finansavimą. Šiuo metu didžiausia kliūtis aktyvesniam verslo finansavimui yra ne skolinimo resursų finansavimo rinkoje trūkumas, bet išaugusi verslo rizika ir pasikeitęs jos vertinimas.

„Kaip ir kitos garantijų priemonės, portfelinės garantijos gelbsti verslą, kai jis neturi pakankamai užtikrinimo priemonių. Kaip žinia, verslas, kreipdamasis į banką paskolos, sulaukia klausimo – kokią paskolos užtikrinimo priemonę galės pasiūlyti. Naudojantis garantijomis, finansavimas suteikiamas su valstybės pagalba – valstybė prisiima dalį rizikos, todėl finansavimas teikiamas paprasčiau“, – sakė S. Rutkauskaitė.

Portfeline garantija gali būti garantuojamos įvairios finansavimo formos: kredito linijos, paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriai.

Kaip ir kitos garantijų priemonės, portfelinės garantijos gelbsti verslą, kai jis neturi pakankamai užtikrinimo priemonių. Kaip žinia, verslas, kreipdamasis į banką paskolos, sulaukia klausimo – kokią paskolos užtikrinimo priemonę galės pasiūlyti. Naudojantis garantijomis, finansavimas suteikiamas su valstybės pagalba – valstybė prisiima dalį rizikos, todėl finansavimas teikiamas paprasčiau.

Pandemijos metu veikusi priemonė „Portfelinės garantijos 2“ iš dalies buvo skirta sumažinti paskolų grąžinimo naštą, pratęsiant paskolų grąžinimo terminus. Pasak INVEGOS atstovės, naujoji priemonė, palyginti su ankstesnėmis portfelinių garantijų priemonėmis, turi naujų ypatumų.

„Šįkart priemone kviečiame naudotis verslus, kuriems aktualus naujo finansavimo gavimas. Taip pat, pagal naujos portfelinių garantijų priemonės sąlygas, finansavimą gali gauti ir verslai užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, žuvininkyste ir akvakultūrų veikla. Kviečiame ir šiuose sektoriuose veikiančius verslus kreiptis finansavimo į atrinktus finansų tarpininkus“, – naujoves vardijo S. Rutkauskaitė.

Pirmasis partneris – „Citadele“ bankas

Pirmąją bendradarbiavimo sutartį dėl portfelinių garantijų priemonės įgyvendinimo su INVEGA pasirašė bankas „Citadele“. Pagal sutartį, bankas galės suteikti paskolų daugiau kaip už 100 mln. eurų.

„Su INVEGA bendradarbiaujame jau nuo 2017 metų. Iššūkis buvo tai, kad įstaigos teikiama priemonė buvo labai populiari ir turėtus garantijų limitus mūsų bankas jau seniai buvo išnaudojęs. Toks garantijų deficitas parodė, kad tai labai paklausus produktas rinkoje“, – vertino „Citadele“ banko valdybos narys, Baltijos šalių verslo bankininkystės tarnybos vadovas Vaidas Žagūnis.

„Citadele“ atstovas taip pat pabrėžė priemonės greičio svarbą: „Aš manau, kad finansavimo siekiančioms įmonėms labai stipriai sutrumpės sprendimų priėmimo procesas – verslui tai yra be galo svarbu. “

Pasinaudoti  iki kitų metų pabaigos

Naudojantis priemone „Portfelinės garantijos 3“ investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paskolų trukmė gali siekti 10 metų, apyvartinių paskolų – 5 metus, o finansavimo kredito linijos forma – 3 metus. Smulkusis ir vidutinis verslas gali gauti iki 1,875 mln. eurų vertės finansavimą su portfeline garantija, kuria yra garantuojama 80 proc. finansuojamos sumos.

Įvairių sričių bendrovėms taikomos skirtingos maksimalios paskolų sumos – pavyzdžiui, įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą atveju, paskola gali siekti 937 tūkst. eurų. Bendrovės, užsiimančios pirmine žemės ūkio produktų gamyba, gali tikėtis paskolos iki 234 tūkst. eurų, o įmonės, užsiimančios žuvininkystės ir akvakultūrų veikla – iki 281 tūkst. eurų.

Bendradarbiavimo sutartis dėl naujosios priemonės įgyvendinimo su INVEGA pasirašė bankai „Citadele“, „Swedbank“, „Luminor“, „Medicinos bankas“ ir Lietuvos centrinė kredito unija. Įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę kviečiami jungtis ir kiti finansų tarpininkai. Priemonės finansų tarpininkų atranka vyks kol bus paskirstytos įgyvendinti skirtos lėšos, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Šaltinis: https://invega.lt/naujienos/47/invega-portfelines-garantijos-3-greitesnis-budas-gauti-finansavima:1373