Naudokite kortelę „Mastercard“ lapkričio 14–30 d. ir tapkite aplinkosaugos herojumi!

Kaskart jums išleidus 20 EUR – paaukosime 3 centus Baltijos jūros apsaugai!

Aukojate labdaros organizacijai nieko nedarydami – kaip tai įmanoma? Tai paprasta, nes viską už jus padarome mes. Tvarumas labai svarbus tiek mums, tiek „Mastercard“. Todėl stengiamės kiek galėdami padėti mus supančioms bendruomenėms ir aplinkai. Deja, į šią kampaniją negalime įtraukti kortelių „Maestro“, „Cirrus“, „Mastercard Business“ ir „Commercial“.

Mūsų ateitis neatsiejama nuo Baltijos jūros ateities. Ją supa devynios šalys, kuriose gyvena daugiau kaip 85 milijonai žmonių ir kurioms būdinga skirtinga politinė, socialinė ir ekonominė sąranga. Daugeliui šių žmonių sveika Baltijos jūra reikalinga maistui ir pajamoms, o kiti brangina ją kaip svarbią gamtos ir laisvalaikio erdvę.

Per pastaruosius 100 metų Baltijos jūros būklė dramatiškai pablogėjo. Žmonių vykdoma veikla, pvz., peržvejojimas, tarša, o pastaruoju metu ir sunkėjantys klimato kaitos padariniai, keičia ekologinę pusiausvyrą ir eikvoja atsinaujinančiuosius išteklius nepaisydama saugių biologinių ribų.

Būtent todėl kartu su „Mastercard“ remiame vietines organizacijas, kurios visą savo laiką skiria mūsų planetos gerovei ir dirba, kad apsaugotų Baltijos jūrą.

Kampanijos laikotarpiu 2022 m. lapkričio 14–30 dienomis skirsime Baltijos jūrai po tris centus nuo kiekvienos su „Mastercard“ išleistos 20 EUR sumos. Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu savo „Mastercard“ panaudojęs asmuo taps aplinkosaugos herojumi.

Daugiau informacijos rasite sąlygose.