Pagalbos garantijos paskoloms

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ bendradarbiaudama su INVEGA teikia paskolas verslams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės. Paskolai gali būti suteikiama Pagalbos garantija iki 90 proc. Paskolos paskirtis galima investicijoms į materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ar apyvartinėms lėšoms papildyti.

Paskolos gavėjai yra smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, kurios nukentėjo nuo karo Ukrainoje sukeltos krizės. Tai yra sutriko jų importas ar eksportas, 2021 metais sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudarė ne mažiau kaip 3 procentus išlaidų, neturi arba yra nutraukę prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d.

Pagalbos garantijos teikiamos investicinėms paskoloms iki 72 mėnesių, o apyvartinėms paskoloms iki 36 mėnesių

Didžiausia garantuojama paskolos suma vienam gavėjui 15 proc. paskolos gavėjo vidutinės metinės apyvartos per paskutinius 3 metus arba 50 proc. energijos sąnaudų per 12 mėnesių ėjusių prieš paraiškos pateikimo mėnesį.

Daugiau apie priemonę galite sužinoti https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/pagalbos-garantijos-paskoloms-ir-lizingo-sandoriams-116  Arba paskambinę į kredito uniją telefonu 8 659 95048