Parduodamas BUAB „Autoliūtas“ pagrindinis pajus

Pranešame apie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ asocijuotos narės BUAB „Autoliūtas“ pagrindinio pajaus, kuriam suformuoti atliktas 28,96 EUR (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) pajinis įnašas, pardavimą, kurį vykdo BUAB „Autoliūtas“ nemokumo administratorius Jonas Vėdaras, kontaktinis tel. Nr. +370 612 86008, el. paštas bankroto.procedūra@gmail.com . Minėtas pajus bus parduodamas didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui.

Pasiūlymus dėl šio pajaus įsigijimo galima teikti iki 2020-12-14 d. el. paštu bankroto.procedūra@gmail.com .

Šiuo taip pat pranešame, kad pajų įgyjantis asmuo turi atitikti LR Kredito unijų įstatyme numatytus reikalavimus, t.y. turi būti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ narys.