KU „Mėmelio Taupomoji Kasa” remia Šv. Magdelenos nakties bėgimą

Liepos 19 d. 23.00 val. iš Lietuvininkų aikštės Klaipėdos gatvėmis vilnys solidarumo su sergančiomis krūties vėžio ligomis moterų ir merginų banga link brolių pranciškonų vienuolyno, šv. Magdalenos rožyno Savanorių g. 4.
Kredito unija „Mėmelio Taupomoji Kasa” džiaugiasi galėdama palaikymu ir lėšomis prisidėti prie šio kilnaus renginio ir kviečia unijos narius, bei miestiečius dalyvauti.

Informacija apie Šv. Magdalenos nakties (moterų, merginų) bėgimą/ėjimą:

Startas: Lietuvninkų a. , Klaipėda
Finišas: Šv.Magdalenos rožynas, Savanorių g. 4, Klaipėda
Trasa – 5 km. (atskirai startas einančioms ir atskirai bėgančioms)

Ar tu, sese brolau, nori suprasti, kodėl mūsų moterys ir merginos liepos 19 naktį ruošiasi bėgti į šv. Magdalenos rožyną? Kadangi tik jos žiedų įvairovėje užuodžia Dievo kvapą. Ateik, apkabink šią ypatingą tikrovę, tapk gydančia lietuvių tautos genomo grandimi.

Programa
Liepos 19 d., penktadienis

Lietuvininkų aikštė, Klaipėda:

21.00 val. Gospel jaunimo ansamblis „Vocalis”. Vadovė Erlanda Tverijonienė, akompaniatorius Mindaugas Putna.
22.00 val. Koncertuoja Eleonora Sebrova
22.30 val. Startuoja einančios moterys/merginos. KU „Leaderdance“ šokis
22.30 val. Koncertuoja roko grupė ROYCE
23.30 val. Startas bėgančioms

Nakties programa šv. Magdalenos rožyne, Savanorių g.4, Klaipėda:

19.00 val. Kunigundos Jasukaitytės parodos atidarymas
00.00 val. Pasitikimas moterų/merginų.
00:10 Atminties žvakučių uždegimas. Skaitome Vidmantė Jasukaitytės poeziją
00.15 val. Džiazo nakties atidarymas su Klaipėdos diksilendas Memeland su Laimonu Urbiku
00.15 – 01.00 val. Renginį jungiantys pantomimos etiudai

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (tiesioginė transliacija per Marijos radiją):

18.00 val. Vilties Mišios
22.00 – 00.00 val. Švč. Sakramento adoracija
00.00 – 1.00 val. Rožinio malda

Liepos 20 d., šeštadienis

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia:

14.00 val. kun. Algirdo Akelaičio konferencija “Šv. Marija Magdalietė – pirmoji apaštalų apaštalė”
17.00 val. Pianisto virtuozo Viktoro Paukštelio koncertas
18.00 val. Eucharistijos šventimas
19.00 val. Koncertas šv. Marijos Magdalenos garbei. Fleita – Vytautas Oškinis, Jūratė Landsbergytė – vargonai

Liepos 21 d., sekmadienis

16.00 val. vargoninės muzikos koncertas, skirtas šv. Marijos Magdalenos garbei.
Groja Michael Scoch, Austrija

Ateik, sese brolau, paduok nosinaitę atbėgančiai, padaugink savo širdį, padaugink savo dėmesį moters gyvybei. Kviečiame aukoti. Skambinkite: 1409, auka 5 eur. Aukoti galite nuo liepos 18d. – rugpjūčio 31 d.

Plačiau: https://www.facebook.com/events/440763679838126/