Mėmelio Taupomoji Kasa

Švęsime tarptautinę kooperatyvų dieną

Kasmet pirmąjį Liepos šeštadienį yra švenčiama tarptautinė kooperatyvų diena. Vieni svarbiausių kooperatyvų dienos tikslų yra kooperacijos principų skatinimas, bendradarbiavimo stiprinimas ir ilgalaikių santykių puoselėjimas tarp atskirų kooperatinių institucijų, bendruomenių bei organizacijų.

Kooperatyvų dienos minėjimu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kooperatinių bendrovių indėlį ekonomikai bei socialiniam gyvenimui, taip pat priminti kooperacijos principus, skatinti bendruomeniškumo idėjas. Mūsų unija visada palaikė kooperacijos idėją, bendravimą ir savitarpio pagalbą, skyrė didelį dėmesį bendruomenėms. Visada džiaugiamės, palaikome ir esame dėkingi savo nariams, prisidedantiems prie kooperacijos principų puoselėjimo ir bendruomeniškumo skatinimo.

Kredito unijos „Mėmelio Taupomoji Kasa” sveikina visus unijos narius su tarptautine kooperacijos diena!