Gražių Šventų Velykų!

Gerbiami KU „Mėmelio taupomoji  kasa‘‘ nariai,

Kredito unijos „Mėmelio Taupomoji Kasa” sveikina su Šventom Velykom.

2019 m. balandžio 22 d. Kredito unija ,, Mėmelio taupomoji kasa” nedirbs.

Kredito unija ,,Mėmelio taupomoji kasa” administracija