Kredito unija „Mėmelio Taupomoji Kasa“ teikia sindikuotas paskolas

Šiuolaikiniame versle siekiant ambicingų tikslu, įmonės dažnai siekia didelių iššūkių – statomi stambūs gamybos cechai, realizuojami dideli nekilnojamo turto projektai, perkama brangi įranga, transportas, ar net programinė įranga, technologijos. Reta įmonė tokias investicijas pajėgia finansiškai realizuoti savo lėšomis. Optimalus finansavimo šaltinis – nuosavų ir skolintų lėšų derinys. Tačiau jei projektas didelis – skolinama suma yra taip pat didžiulė ir retas kreditorius turi galimybę finansuoti didelius ir brangius projektus.
Šiam atvejui galimas sprendimas – sindikuota paskola. Sindikuota paskola (angl. Syndicated Loan) – paskola, kurią suteikia kelios finansų įstaigos. Tokį sandorį rengia ir administruoja vienas arba keli kreditoriai. Sindikuotos paskolos iš esmės skiriasi nuo kitų paskolų rūšių tuo, kad jos yra suteikiamos kelių skirtingų kredito unijų vienu metu. Kitaip tariant, norima paskolos suma yra tokia didžiulė, kad viena kredito unija negali ir nenori prisiimti visos rizikos ant savo pečių, skolindamas tokią sumą. Jei taip nutiktų, tuomet klientui bankrutavus ar dėl kitų priežasčių nesugebant grąžinti paskolos laiku, visas nuostolis kristų būtent ant šio vienintelės kredito unijos pajamų ir pelno ataskaitų. Skolinant skirtingiems kreditoriams yra padalinamas pelnas ir diversifikuojama rizika, tokiu būdu skolininko nemokumas nebebūtų toks skaudus.

Kredito unija „Mėmelio Taupomoji Kasa“ teikti sindikuotas paskolas. Skolinimo riziką ir kapitalą dalinasi su Lietuvos centrine kredito unija. Tokia kooperacija leis suteikti klientams žymiai stambesnius kreditus didesniems ir svarbesniems investiciniams projektams.

Pageidaujantys platesnės informacijos ar konsultacijos apie sindikuotas paskolas gali kreiptis į kredito unijos paskolų skyriaus vadovę Laura Kukulskę, telefonu 8 676 51227 arba el. paštu laura@mtk.lt.