Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių dėmesiui!

2019 m. kovo 22 d. 8.30 val. kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, šaukiamas kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresas Minijos g. 127-2, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2019 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Audito įmonės  rinkimas.
  7. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

2019 m. kovo 22 d. neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimui, bus šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. kovo 28 d. 15 val.  Green Park Hotel Klaipėda konferencijų salėje, adresu Minijos g. 119, Klaipėda, numatant 2019 m. kovo 22 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt