Sveikiname su Tarptautine kredito unijų diena!

Gerbiami kolegos ir bičiuliaišių metų Tarptautinė kredito unijų diena simboliškai sutampa su Lietuvos kredito unijų pokyčių pradžios slenksčiu. Nuoširdžiai sveikinu su Tarptautine švente kredito unijų narius, darbuotojus bei vadovus ir linkiu, kad naujų veiklos vėjų startas mus visus paskatintų sutelktomis jėgomis judėti pirmyn bendrų ir išmintingų sprendimų link, o bendrą kelią lydėtų konstruktyvus dialogas, pozityvus įsiklausymas, nauji siekiai ir prasmingi bendri atradimai!

Nuoširdžiai

Fortunatas Dirginčius

Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas,

Kredito unijos „Mėmelio Taupomoji Kasa” administracija.