Mėmelio Taupomoji Kasa

Finansų įstaigos privalės pateikti duomenis apie klientų sąskaitas VMI

Informuojame, nuo 2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio naujai redakcijai, visi prižiūrimi finansų rinkos dalyviai*, tarp jų ir kredito unijos, privalės pateikti  Valstybės mokesčių inspekcijai (VMI) duomenis apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas ir sąskaitų metinių apyvartų dydį.

Kredito unijos, kaip ir kitos finansų įstaigos, VMI privalės pateikti:

  • klientų sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą pačią kredito uniją (ar kitą finansų rinkos dalyvį) turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų,
  • klientų sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą pačią kredito uniją (ar kitą finansų rinkos dalyvį) turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas, taip pat kitą informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti.

 * Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai: bankai, užsienio valstybių bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, Centrinė kredito unija, kredito unijos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo brokerių įmonės ir užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, užsienio valstybių finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijos, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai, mokėjimo įstaigos ir mokėjimo įstaigų tarpininkai, vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai ir valiutos keityklų operatoriai.