Mėmelio Taupomoji Kasa

Pigesni užsienio pervedimai unijos nariams

Kredito unijų nariai gali atlikti pinigų pervedimus vienodomis sąlygomis tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse

LKU kredito unijų grupė, sėkmingai prisitaikiusi prie SEPA pokyčių, nuo 2016 m. suteikia galimybę unijų nariams sklandžiai vykdyti pinigų pervedimus eurais Lietuvoje ir užsienio šalyse – SEPA erdvei priklausančiose Europos valstybėse.

Atliekant pinigų pervedimus eurais SEPA erdvėje, kuriai priklauso 34 šalys: visos ES valstybės, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir San Marinas, dabar pateikiama vienoda mokėjimo nurodymo forma, kuri naudojama pinigų pervedimams ir Lietuvoje.

Pinigų pervedimų sąlygos taip pat yra vienodos tiek pervedimams Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Mokėjimai iš LKU grupės kredito unijų į komercinius bankus (SEB, „Swedbank“, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“) nuo šiol Lietuvoje vykdomi 4 kartus per darbo dieną:

  • 8:30 val.**
  • 10:45 val.
  • 13:15 val.
  • 15:45 val.

Mokėjimai tarp SEPA-MMS narių (į LKU grupės kredito unijas, banką  „Citadele“, Šiaulių banką, Medicinos banką,  kai kurias kredito unijas ir mokėjimo įstaigą „EVP International“*, Lietuvos paštą*) pinigų pervedimai įvykdomi darbo dienomis iš karto po operacijos patvirtinimo.

Norėdami, kad lėšos pasiektų dar tą pačią dieną sąskaitą kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, mokėjimą atlikite iki 16:00 val.

** Nurodytam laikui (8:30 val.) mokėjimo pavedimas turi būti įvykdytas iki 02:00 val. ryto.

* Įstaigos šias paslaugas pradės teikti 2016 metais.